Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane Rejestrowe

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO SA
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000045258,w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki
NIP 556-080-06-84 REGON 090476623
kapitał zakładowy 19.145.600,00 zł w całości wpłacony KRS 02.08.2012.pdfściągnij dokument KRS w formacie.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN