Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Jacek Goliński 

Prezes Zarządu  - Dyrektor Naczelny

Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz studiów Podyplomowych z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki.

Od maja 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału Gdańsk w Energa Operator S.A. realizując procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału.

Od stycznia 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego, a w okresie 01.04- 31.05.2014 r. był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży
w PKP Energetyka S.A.

W latach 2007-2013 związany z Energa-Obrót S.A., w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi.
W latach 2004 – 2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica.
 

Tomasz Molenda

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych

jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ze specjalnością Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ze specjalnością Wiertnictwo i Geoinżynieria.

Ukończył liczne kursy menedżerskie oraz studia podyplomowe z zakresu logistyki oraz Executive MBA.

Karierę zawodową rozpoczynał w  Poszukiwaniach Nafty i Gazu w Pile, następnie w latach 1998 - 2013 pracował w SOLINO S.A.,  m.in. jako Dyrektor ds. Logistyki oraz Dyrektor ds. Inwestycji. W latach 2013 - 2017 był Prezesem Zarządu w PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.

Od 1 czerwca 2017 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych SOLINO S.A.Zbigniew Witczak

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zbigniew Witczak jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na której ukończył studia z zakresu Ekonomii ze specjalnością Zarządzania i Marketingu. Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe MBA  na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
Od lutego 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora w Biurze Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w PKN ORLEN SA w Warszawie.
Wcześniej, od października 2017 roku związany był z Energa S.A., w której wykonywał zadania Kierownika Wydziału Kontroli i Zarządzania Podatkami jak również Koordynatora ds. podatków.
Zbigniew Witczak posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, z którą związany był przez blisko 20 lat. W latach 1998 – 2017 pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Izbie Skarbowej w Warszawie. W Izbie Skarbowej w Warszawie był zatrudniony od listopada 2007 do listopada 2008 roku na stanowisku Wicedyrektora ds. Zarządzania w Obszarach Ryzyka i Nadzoru. W okresie od listopada 2008 r. do grudnia 2015 r. nadzorował pracę wydziałów kontrolnych jako Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Natomiast od grudnia 2015 r. do lutego 2017 r. pełnił obowiązki Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Zbigniew Witczak ukończył szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Posiada specjalistyczną, praktyczną wiedzę z zakresu podatków w tym m.in. z zakresu cen transferowych. Był członkiem zespołu zadaniowego ds. kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi powołanego przez Ministra Finansów. Nadzorował również pracę Centrum Kompetencyjnego w zakresie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej
w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Od 5 czerwca 2018 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych SOLINO S.A.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN