Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ćwiczenia planu ratunkowego w KS i PMRiP Góra

14-06-2017  Aktualności

 
9 czerwca 2017 r na terenie Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie założeń wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratunkowego dla Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. Umożliwiły one również ocenę stanu przygotowania służb i działań operacyjnych w przypadku wystąpienia awarii.
 
W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ratowniczo-gaśnicze Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,  Specjalistyczna Grupa  Ratownictwa Wysokościowego z Bydgoszczy, Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu inowrocławskiego, Kompanie Gaśnicze Inowrocław oraz Zakładowa Straż Pożarna „Anwil” i Ochotnicza Straż Pożarna przy Solino S.A. Tego typu działania dają praktyczną możliwość poznania obiektu i jego otoczenia, a także doskonalenia współpracy między służbami, zmierzającej do minimalizacji ewentualnych strat i likwidacji skutków awarii przemysłowej.    
 
W ramach ćwiczeń sprawdzono m.in. ścieżkę alarmowania, organizację łączności oraz informowania okolicznych mieszkańców o zagrożeniu, doskonalono umiejętności związane z organizowaniem zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem zakładowej sieci hydrantowej oraz stworzenia alternatywnego sposobu zaopatrzenia w wodę, ćwiczono również sprane ustawienie kurtyn wodnych i gaszenia pożarów.
 


 
 
 
 
 
 
 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN