Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ZUZP w Solino ostatecznie utrzymany w mocy

07-03-2017  Aktualności

Państwowa Inspekcja Pracy odrzuciła zastrzeżenia złożone przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i podtrzymała w mocy swoją decyzję o rejestracji ZUZP w Solino S.A.    
 
Nowy ZUZP w Solino S.A. obowiązuje od dnia 1.01.2017 r. i jest efektem dwuletnich negocjacji prowadzonych pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi. Porozumienie zostało zawarte z trzema spośród czterech działających w Spółce związków zawodowych, ponieważ w trakcie trwania procesu negocjacji, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wycofali swój zespół z rokowań.
 
Po złożeniu zastrzeżeń przez NSZZ „Solidarność” co do sposobu zawarcia zarejestrowanego już przez Państwową Inspekcje Pracy ZUZP’u, analizie poddano sposób procedowania przy zawieraniu dokumentu. W wyniku zbadania sprawy oraz stanowisk Pracodawcy i pozostałych Związków Zawodowych, Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję, w której potwierdza, iż Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Solino został zawarty zgodnie z przepisami prawa i podtrzymuje jego rejestrację w rejestrze układów. Ponadto, Państwowa Inspekcja Pracy powiadomiła, że wydana decyzja wyczerpuje drogę odwoławczą w sprawie zarejestrowania Układu oraz poinformowała, że droga sądowa o ustalenie nieważności Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy po jego rejestracji jest niedopuszczalna.
 
Jestem przekonany, że postanowienia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy są korzystne dla Pracowników, a składniki motywacyjne i pozostałe rozwiązania sprzyjające ich zaangażowaniu, przyczynią się do rozwoju Spółki. Cieszy mnie fakt, że po wyjaśnieniu kwestii formalnych, możemy teraz skupić się na wdrażaniu nowych zasad i realizacji pozostałych zadań postawionych przed Spółką – powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino S.A.
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN