Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zasady nowego ZUZP wdrożone w Solino

21-02-2017  Aktualności

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku w Solino nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) wprowadzono zmiany do indywidualnych umów o pracę. Dotychczas zmiany zostały zaakceptowane przez niemal wszystkich pracowników objętych nowymi regulacjami.    
Nowy ZUZP w jasny i spójny sposób określa zasady postępowania w zakresie wynagradzania, premiowania, awansowania i zatrudniania pracowników, a także kształtowania warunków pracy, świadczeń pracowniczych oraz szkolenia i ścieżkę rozwoju zawodowego. Naturalnym następstwem wprowadzania zasad zawartych w dokumencie było dokonanie stosownych zmian w indywidualnych umowach o pracę, które zostały przekazane wszystkim pracownikom do podpisu
Jesteśmy świadomi tego, że realizacja ambitnych celów naszej spółki nie będzie możliwa bez zaangażowania doświadczonych i odpowiednio zmotywowanych pracowników. Dlatego szczególnie cieszy nas to, że zaproponowane przez nas warunki ZUZP spotkały się z tak dobrym odbiorem całej załogi. Nowe warunki zostały już zaakceptowane przez 252 z 255 wszystkich pracowników objętych nowymi regulacjami – powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino S.A.
Aktualnie trwa proces dokonywania wyboru przez pracowników Spółki w zakresie wykupu świadczeń (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) bądź pozostawienia świadczenia na dotychczasowych zasadach.
Na podstawie zapisów nowego ZUZP emeryci i renciści Spółki oraz inne osoby uprawnione do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy (razem 537 osób) dokonały wyboru pomiędzy wykupem lub pozostawieniem świadczenia na dotychczasowych zasadach.
Jednorazową rekompensatę wybrało 495 osób (92% ogółu uprawnionych), natomiast 42 osoby zadeklarowały chęć wypłaty ekwiwalentu na dotychczasowych zasadach.
Ponadto Zarząd Spółki wraz z Partnerem Społecznym prowadzi rozmowy w zakresie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kolejnym etapem rozmów będzie uzgodnienie treści Regulaminu Pracy.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN