Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wezwanie jedynego akcjonariusza do złożenia w Solino S.A. dokumentów akcji

07-01-2021  


W dniu 7 stycznia 2021 r. Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. (dalej „Spółka”) , w związku z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał piątego wezwania o poniższej treści do jedynego akcjonariusza Spółki - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku celem złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:


PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  (dalej jako: „Spółka”), informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji  w siedzibie Spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki www.solino.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.​


W dniu 9 grudnia 2020r. Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. (dalej „Spółka”) , w związku z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał czwartego wezwania o poniższej treści do jedynego akcjonariusza Spółki - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku celem złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:


CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  (dalej jako: „Spółka”), informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji  w siedzibie Spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki www.solino.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.​


W dniu 16 października 2020 r. Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. (dalej „Spółka”) , w związku z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał trzeciego wezwania o poniższej treści do jedynego akcjonariusza Spółki - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku celem złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:
 

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  (dalej jako: „Spółka”), informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji  w siedzibie Spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki www.solino.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 
„W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  (dalej jako: „Spółka”), informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji  w siedzibie Spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki www.solino.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.”​

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 września 2020 r. Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. (dalej „Spółka”) , w związku z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał wezwania o poniższej treści do jedynego akcjonariusza Spółki - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku celem złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

„W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  (dalej jako: „Spółka”), informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji  w siedzibie Spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki www.solino.pl w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.”​

​​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN