Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
35 lat Kopalni Soli Mogilno

10-02-2021  

W tym roku Spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. świętuje Jubileusz 35-lecia otwarcia Kopalni Soli „Mogilno”. 

Powstanie Kopalni Soli „Mogilno” zawdzięczamy w dużej części zlikwidowanej Kopalni Soli „Solno” w Inowrocławiu,  ponieważ  w związku z zagrożeniem wodnym kopalni podziemnej, podjęto decyzję o budowie kopalni otworowej „MOGILNO”.  W tym miejscu należy przypomnieć, że ostateczna decyzja o postawieniu w stan likwidacji inowrocławskiej Kopalni Soli „Solno” zapadła również 35 lat temu  - 1 kwietnia 1986r.

Pierwsze otwory wykonane w roku 1957 nawierciły sól w rejonie wsi Huta Palędzka i Palędzie Dolne. Kolejne otwory oraz badania geofizyczne, wykonane w tym rejonie potwierdziły występowanie złoża soli kamiennej. W roku 1976 Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego  utworzono Obszar Górniczy „Palędzie” o powierzchni 13 427 836 m2. Dwa lata później w roku 1978 rozpoczęto budowę Kopalni Soli „Mogilno”, którą zakończono w 1986 roku.  Eksploatację wysadu rozpoczęto od głębokości 1400 m. Kopalnia Soli „Mogilno” nieprzerwanie produkuje solankę od jej otwarcia w dniu 13 lutego 1986r. W swej ponad trzydziestopięcioletniej historii wydobyto już blisko 130 mln m3 solanki. 

Obecnie Solino S.A. rozwija działalność Kopalni Soli Mogilno, prowadząc na szeroką skalę inwestycje górnicze, wierci nowe otwory oraz modernizuje infrastrukturę technologiczną. 

W tym szczególnym dla Spółki roku jubileuszowym, Zarząd Solino S.A. za trud i wysiłek włożony w rozwój Inowrocławskich Kopalń Soli „SOLINO” S.A. wszystkim obecnym i byłym pracownikom Spółki składa serdeczne podziękowania – Szczęść Boże!

35 lecie Mogilno.jpg 
 
 

Marki Grupy ORLEN