Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Eksperci IKS SOLINO na międzynarodowym sympozjum

23-02-2010  Aktualności

O podziemnych metodach magazynowania produktów debatowali uczestnicy międzynarodowej konferencji ekspertów kluczowych firm europejskich. Geolodzy omawiali nowe możliwości wykorzystania kawern w złożach solnych oraz sposoby doskonalenia stosowanych metod. Sympozjum odbyło się w Bad Zwischenahn w Niemczech.
 
Pierwszy dzień sympozjum poświęcony został przede wszystkim budowie złóż pokładowych i wysadowych w kontekście tworzonych w nich komór magazynowych.Omówione zostały także kwestie geologii salinarnej, poświęconej wysadom solnym i ich strukturze. Uwaga uczestników sympozjum koncentrowała się również wokół metod badań geofizycznych i geomechanicznych wykonywanych dla złóż solnych.
 
W drugim dniu konferencji uczestnikom przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących eksploatacji soli kamiennej, wiercenia otworów i pomiarów technicznych, jak również nowatorskich niekonwencjonalnych metod magazynowania energii wiatrowej.
 
- Konferencja pokazała, iż stosowane przez naszą Spółkę metody rozpoznania struktur wysadowych realizowane są na poziomie standardów europejskich. Umożliwiają one bezpieczne projektowanie komór eksploatacyjnych i magazynowych, podsumowuje Joanna Tadych – Główny Geolog Górniczy IKS Solino.
 
Uczestnicy sympozjum brali również udział w eksperymencie służącym odtworzeniu procesów ługowania przyszłych komór magazynowych w warunkach laboratoryjnych, które okazało się szczególnie cennym doświadczeniem z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wysadu solnego.
 
Pracownicy IKS Solino, Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN byli w wąskim gronie branżystów reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej.
 
Organizatorzy konferencji zapowiadają, że kolejne spotkanie ekspertów geologii salinarnej odbędzie się w przyszłym roku.
fot_20DEEP_20Underground20Engineering.jpg

fot.DEEP Underground Engineering, Niemcy
 
fot_DEEP_20Underground20Engineering20(2).jpg

fot.DEEP Underground Engineering, Niemcy

 
 
 

Marki Grupy ORLEN