Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja Prasowa

15-05-2014  Aktualności

System motywacyjny, fundusze premiowe i nagrody roczne to elementy oferty Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” dla pracowników, zawarte w propozycji zasad wynagradzania. Zarząd kontynuuje wprowadzanie nowych systemów zarządzania w zakresie kadr. 
Zaproponowane zmiany mają na celu unowocześnienie systemu płac w Spółce poprzez wprowadzenie prostszych i motywacyjnych składników wynagrodzenia za pracę.  Zastąpią one stosowany dotychczas wieloskładnikowy system płacowy. Zarząd Solino liczy na współpracę ze strony  organizacji związkowych w ostatecznym ukształtowaniu nowych zasad wynagrodzeń, zgodnych z obowiązującymi standardami Kodeksu Pracy i przystających do obecnej i przewidywanej kondycji ekonomicznej spółki oraz aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN