Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja Zarządu Spółki

22-05-2014  Aktualności

W związku z pojawieniem się w mediach wielu informacji na temat Inowrocławskich Kopalń Soli Solino S.A., Zarząd Spółki oświadcza, że Podziemny Magazyn Ropy i Paliw spełnia wszystkie niezbędne wymagania nałożone przepisami prawa. Ponadto realizowany w Solino program inwestycyjny (lata 2010 – 2017) w oparciu o przyjętą Strategię Spółki gwarantuje bezpieczeństwo zarówno w zakresie wywiązywania się PKN ORLEN z obowiązków wobec Państwa, jak również gwarantuje stabilną sytuację ekonomiczną Spółki.
Działania podejmowane przez Zarząd Solino mają na celu jej rozwój i budowanie jak najlepszej pozycji w otoczeniu rynkowym.
Pragniemy również podkreślić, iż wywołany przez trzy z czterech organizacji związkowych w Solino spór zbiorowy nie znajduje żadnych podstaw zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a jest szkodliwą dla funkcjonowania i rozwoju Spółki próbą zdyskredytowania roli i pozycji firmy. Uprawiane przez organizacje związkowe praktyki takie jak publikowanie nieprawdziwych informacji w celu wprowadzania w błąd pracowników, decydentów i opinii publicznej, nie mają nic wspólnego z dobrze pojętym interesem pracowników, a skutkują jedynie destabilizacją, która prawdopodobnie ma wzmocnić rolę związków zawodowych.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN