Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja dla Akcjonariuszy Spółki

25-05-2012  Aktualności

Inowrocław, dnia 25 maja 2012 r.
 
Szanowni Państwo, Akcjonariusze Solino S.A.
 
 
Zarząd Solino S.A. informuje, iż uchwałą nr 3 podjętą w dniu 16 maja 2012 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Przymusowemu wykupowi będzie podlegać 18.828 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, których numery zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25.05.2012 r. nr 101.
 
Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji Solino S.A. jest akcjonariusz większościowy Spółki - Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Cena ustalona przez biegłego za 1 akcję wynosi 45,96 zł.
 
Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., działając na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, aby złożyli Oświadczenie o przekazaniu akcji do rozporządzenia Spółki w celu wykupu, zgodnie z załączonym wzorem, podpisane w obecności pracownika CDM Pekao S.A., w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2012 r. w Punkcie Obsługi Uprawnionych CDM Pekao S.A., który uruchomiony będzie w siedzibie Spółki lub w wybranych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. na terenie całego kraju. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 
Punkt Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. zlokalizowany najbliżej siedziby Spółki mieści się w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 20a i jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:30.
 
W celu uzgodnienia terminu wizyty i uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny poprzez infolinię TeleCDM pod nr tel.:
 
801 110 502 (opłata za jeden impuls)
 
lub nr tel. +48 22 591 25 95 (opłata wg taryfy operatora)
 
w godz. 10:00 - 18:00.
 
Do Oświadczenia należy dołączyć posiadane Imienne Zaświadczenie Depozytowe (wcześniej zaświadczenie depozytowe lub świadectwo depozytowe) wystawione przez CDM Pekao S.A. (wcześniej przez Dom Maklerski PBG S.A.) lub złożyć oświadczenie o zagubieniu, zaginięciu lub kradzieży ww. dokumentu.
 
Ponadto, Zarząd Solino S.A. informuje, iż w przypadku nie złożenia akcji, Zarząd unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN