Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja dla Akcjomariuszy Spółki

18-07-2012  Aktualności

Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino" S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, w związku z prowadzoną procedurą przymusowego wykupu akcji zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2012 roku, działając na podstawie art. 358 § 1 w zw. z art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, do których należą akcje o następujących numerach od do:

​1)    723490 – 723513
2)    723538 – 723561
3)    723562 – 723585
4)    723748 – 723793
5)    723840 – 723885
6)    724024 – 724069
7)    726098 – 726185
8)    727770 – 727857
9)    727858 – 727945
10)    728034 – 728121
11)    729442 – 729529
12)    729970 – 730057
13)    730410 – 730497
14)    731026 – 731113
15)    731290 – 731377
16)    731466 – 731553
17)    732602 – 732696
18)    734618 – 734761
19)    738506 – 738649
20)    739946 – 740089
​21)    740090 – 740233
22)    740810 – 740953
23)    742682 – 742825
24)    744122 – 744265
25)    744266 – 744409
26)    744842 – 744985
27)    745706 – 745849
28)    748010 – 748153
29)    750314 – 750457
30)    751946 – 752145
31)    759746 – 759945
32)    766946 – 767145
33)    767546 – 767745
34)    768346 – 768545
35)    801830 – 802115
36)    803260 – 803545
37)    806692 – 806977
38)    808017 – 808054
39)    808055 – 808088
40)    810696 – 810981
​41)    820134 – 820419
42)    820706 – 820991
43)    828142 – 828427
44)    831002 – 831287
45)    834148 – 834433
46)    835006 – 835291
47)    836150 – 836435
48)    847304 – 847589
49)    853310 – 853595
50)    876762 – 877047
51)    883912 – 884197
52)    884198 – 884483
53)    890490 – 890775
54)    891348 – 891633
55)    895066 – 895351
56)    898784 – 899069
57)    928814 – 929099
58)    935106 – 935391
59)    935678 – 935963

do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji  lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w terminie 2 tygodni od daty niniejszego ogłoszenia. W przypadku nie złożenia akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w powyższym terminie, zostaną one unieważnione.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN