Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jest porozumienie w Solino - Związki Zawodowe kończą protest

23-01-2015  Aktualności

Solino S.A. oraz wszystkie Organizacje Związkowe działające w Spółce informują,  że po rozmowach Prezesa Zarządu z przedstawicielami Związków Zawodowych, przy udziale przedstawicieli PKN ORLEN i Ministerstwa Skarbu Państwa osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia protestu oraz zasad wynagradzania i powołania zespołu ds. gospodarczych.
Strony porozumienia ustaliły, że zostanie powołany zespół, którego przedmiotem pracy będzie strategia oraz dalszy rozwój Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. W skład zespołu oprócz przedstawicieli Solino i PKN ORLEN, wejdą także przedstawiciele Związków Zawodowych.
Ponadto ustalono że do 31 grudnia 2015 roku zostanie wypracowany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,  a do tego czasu wszystkich pracowników i emerytów będą obowiązywały dotychczasowe zasady wynagradzania.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN