Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kawerny - bezpieczeństwo branży paliwowej

21-08-2014  Aktualności

W tym roku mija 12 lat od uruchomienia Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze koło Inowrocławia. Od 2002 roku przeprowadzono łącznie ponad 230 operacji zatłoczeń i wytłoczeń paliw i ropy naftowej.  Kawerny należące do spółki są jedynym tego typu obiektem przeznaczonym do przechowywania węglowodorów płynnych w kraju i stanowią ponad 40  % wszystkich dostępnych pojemności magazynowych w Polsce.
Magazynowanie paliw i ropy naftowej w strukturach geologicznych jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Magazyny podziemne wykorzystują najnowocześniejszą technologię i idealne warunki geologiczne. Są najtańszym i najbezpieczniejszym sposobem utrzymywania wielkich wolumenów zapasów ropy i paliw. Ponadto dzięki doskonałym właściwościom wysadów solnych, takim jak plastyczność, wytrzymałość i neutralność chemiczna z produktami ropopochodnymi, gwarantują utrzymanie jakości magazynowanych produktów.
Kawerny magazynowe są projektowane w taki sposób, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko zewnętrzne. Kawerny znajdują się pod kilkusetmetrową warstwą ziemi, a pomiędzy poszczególnymi kawernami pozostawiane są szerokie filary z nienaruszonej skały solnej.
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. działając jako operator Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw na bieżąco realizuje procesy magazynowania, zatłaczania i wytłaczania, które są standardowymi działaniami opartymi na założeniach projektowych pracy Magazynu i podyktowane bieżącymi potrzebami właściciela zmagazynowanych mediów. W sierpniu bieżącego roku zgodnie z przyjętymi wcześniej zleceniami z kawern wytłoczono około 200 000 ton ropy naftowej oraz kilkadziesiąt tysięcy ton bazowego oleju napędowego .
- Takie operacje potwierdzają sprawność techniczną i operacyjną magazynu i są praktycznie naszą codziennością, ponieważ pracujemy w trybie przygotowania do tłoczenia, wykonania zadania i fazy po tłoczeniu. Sprawne dokonanie wszystkich operacji wymaga wyjątkowo dobrej koordynacji, ponieważ kawerny nie funkcjonują w oderwaniu od produkcji solanki tylko są z nią ściśle powiązane. Poprawność funkcjonowania oraz zgodność wykonania założeń projektowych z wymogami formalno- prawnymi  są systematycznie kontrolowane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Dodatkowo Magazyn poddawany jest corocznie szeregom kontroli, w tym między innymi kontroli środowiskowej, przeciwpożarowej oraz z zakresu urządzeń wysokociśnieniowych. Dzięki temu systematycznie zyskujemy niezależne potwierdzenie, że wszystko świetnie działa – zaznaczył Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu SOLINO S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN