Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kolejna inwestycja w Solino

25-09-2015  Aktualności

Solino uzyskało pozwolenie wodnoprawne, niezbędne do rozpoczęcia kolejnej znaczącej inwestycji. Jest to kolejny krok w realizacji zadań inwestycyjnych określonych w ramach Strategii Kawernowej.

Zakończyła się procedura uzyskania dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę nowego ujęcia wody z rzeki Noteć. Budowa ujęcia wody wraz z pompownią pozwoli Spółce na zwiększenie ilości wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” oraz znacznie poprawi jego funkcjonalność i operacyjność. Inwestycja jest kolejnym zadaniem w ramach Strategii Kawernowej, która ma na celu dostosowanie magazynu do wymogów nowej ustawy o zapasach wchodzących w życie z początkiem 2018 roku. Uzyskane pozwolenie wodnoprawne obejmuje w swoim zakresie także zgodę na lokalizację nabrzeża kajakowego. Będzie to obiekt ogólnodostępny z miejscami parkingowymi, który umożliwi wygodne korzystanie z rzeki kajakarzom.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN