Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowa kandencja Zarządu Spółki - List Prezesa Zarządu

12-05-2011  Aktualności

Szanowni Państwo,
 
Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. Rada Nadzorcza IKS SOLINO S.A. wybrała Zarząd naszej firmy na kolejną kadencję. 
 
Oprócz mnie, pracę na dotychczasowym stanowisku będzie kontynuował Członek Zarządu Pan Krzysztof Augustyniak. Zarząd w takim składzie rozpocznie działalność od początku nowej kadencji, tj. po Walnym Zgromadzeniu Spółki, które przyjmie sprawozdanie za rok 2010.
 
Decyzję Rady odbieramy  jako dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naszej Spółki i podejmowanych przez nas decyzji. Jestem pewien, że kontynuacja zarządzania Spółką w takim składzie pozwoli na konsekwentną realizacjęwyznaczonych celów oraz wdrażanie kolejnych etapów strategii rozwoju naszej Firmy.
 
Chciałbym wspomnieć, iż mimo trudnych warunków rynkowych, udało nam się  osiągnąć dobre roczne wyniki sprzedaży i zrealizować postawione sobie cele. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie naszych pracowników, na wszystkich poziomach organizacji. Za to zaangażowanie bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.
 
Pragnę, abyśmy wspólnie tworzyli zespół, dla którego najważniejszym celem jest ciągłe wzmacnianie pozycji naszej Spółki i realizacja postawionych sobie celów, a takie działania doprowadzą z pewnością do utrzymania pozycji silnego i nowoczesnego przedsiębiorstwa na rynku.

 Z poważaniem,
 
Dariusz Kusiak
 
Prezes Zarządu
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN