Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oświadczenie Zarządu Solino S A

25-07-2014  Aktualności

 
W związku z pojawieniem się w mediach wielu nieprawdziwych informacji na temat Inowrocławskich Kopalń Soli Solino S.A., Zarząd Spółki oświadcza, że Podziemny Magazyn Ropy i Paliw spełnia wszystkie niezbędne wymagania założone w Koncepcji Programowo-Przestrzennej Magazynu. Od początku funkcjonowania Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw tj. od roku 2002 przeprowadzono 110 zatłoczeń i 65 wytłoczeń dla paliw oraz  51 zatłoczeń i 5 wytłoczeń dla ropy naftowej. Prowadzone operacje potwierdziły sprawność techniczną i operacyjną Magazynu.
Aktualny stan prawny nie normuje wydajności z jaką należy wydobywać zmagazynowane media z magazynów ropy i paliw, zarówno naziemnych jak i podziemnych. Wchodząca dzisiaj w życie znowelizowana ustawa o zapasach ropy i paliw wprowadza normy co do wydajności wytłaczania zmagazynowanych mediów i dla bezzbiornikowych magazynów. Według nowych regulacji infrastruktura logistyczna będzie musiała spełnić od 1 stycznia 2018 roku wymagania techniczne pozwalające na wytłoczenie puli rezerw paliw w ciągu 90 dni, a ropy naftowej w ciągu 150 dni. Od początku 2024 r wymagania zostaną zaostrzone i również ropa naftowa będzie musiała być wytłoczona w ciągu 90 dni. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu w Solino Spółka będzie gotowa w wymaganym czasie spełnić stawiane ustawowe wymagania techniczne. Gwarantuje to bezpieczeństwo zarówno w zakresie wywiązywania się PKN ORLEN z obowiązków wobec Państwa, jak również stabilną sytuację ekonomiczną Spółki. Pragniemy również podkreślić, iż rozpowszechniane przez przedstawicieli Organizacji Związkowych informacje są nieprawdziwe, wprowadzają w błąd pracowników, decydentów i opinię publiczną.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN