Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oświadczenie Zarządu Solino SA

10-09-2014  Aktualności

W związku z manifestacją zorganizowaną w dniu dzisiejszym przez trzy z czterech działających w Spółce Związki Zawodowe oraz odnosząc się do poruszanych kwestii sprzeciwu wobec działań Zarządu Solino S.A., Zarząd Spółki oświadcza, że wszystkie zobowiązania jakie zostały zaciągnięte przez kupującego akcje Inowrocławskich Kopalni Soli – wówczas Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne - zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakres wymaganych inwestycji został wykonany już w roku 2000 r, co zostało potwierdzone stosownym raportem złożonym w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wartość dodatkowych inwestycji poczynionych w Solino w ciągu ostatnich 13 lat wyniosła ponad 420 mln zł. Realizowany w spółce program inwestycyjny (lata 2010 – 2017) w oparciu o przyjętą Strategię Spółki gwarantuje bezpieczeństwo zarówno w zakresie wywiązywania się PKN ORLEN z obowiązków wobec Ustawodawcy, jak również gwarantuje stabilną sytuację ekonomiczną Spółki.
 
Ponadto oświadczamy, że zaproponowane przez Zarząd zmiany w systemie kadrowo – płacowym mają na celu doprowadzenie systemu wynagradzania do zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy i wprowadzenie motywacyjnych składników wynagrodzenia za pracę.  Zastąpią one stosowany dotychczas wieloskładnikowy system płacowy. Zarząd podjął wszelkie możliwe, uregulowane prawem kroki, aby uzgodnić z Organizacjami Związkowymi nowe warunki uprawnień pracowniczych. Jednak wszystkie próby zakończyły się fiaskiem. Na chwilę obecną rozpoczęliśmy negocjowanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z przedstawicielami jednego ze Związków Zawodowych, co mamy nadzieję doprowadzi do szybkiego wprowadzenia w życie nowych regulacji płacowych. Zarząd liczy również na współpracę ze strony  pozostałych organizacji związkowych w ostatecznym ukształtowaniu nowych zasad wynagrodzeń, zgodnych z obowiązującymi standardami Kodeksu Pracy i przystających do obecnej i przewidywanej kondycji ekonomicznej spółki oraz aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.
 
Odnosząc się do kwestii wyprowadzania komórek organizacyjnych spółki poza obszar regionu, chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej i integrowanie zarządzania określonymi obszarami dla zwiększenia jego efektywności jest naturalnym procesem praktykowanym na całym świecie. Również w Solino mamy możliwość korzystania z rozwiązań systemowych wypracowanych dla Spółek w Grupie Kapitałowej ORLEN, z poszanowaniem interesów i potrzeb Spółki, a prowadzone procesy z całą pewnością nie degradują lokalnego rynku pracy.
 
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN