Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oświadczenie Zarządu Spółki

12-01-2015  Aktualności

Informujemy, że zaplanowane na dziś kolejne spotkanie przedstawicieli PKN ORLEN i Prezesa Zarządu Solino z Organizacjami Związkowymi, nie odbyło się ze względu na fakt, iż przedstawiciele związków zawodowych opuścili spotkanie. Pretekstem do niepodjęcia rozmów była niewłaściwa, w ocenie Związków Zawodowych, reprezentacja ze strony PKN ORLEN S.A, który  był reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solino i Dyrektora Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi. W związku z tym, pomimo woli Zarządu Spółki uregulowania spraw pracowniczych na korzystniejszych zasadach, nie jest możliwe wprowadzenie ich w życie. Propozycja ta polegała na zwiększeniu obecnych wynagrodzeń o 15% lub 25% w zależności od zajmowanego stanowiska. Zarząd proponował także zwiększenie budżetu na rekompensaty  z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i deputatu węglowego dla emerytów, do kwoty 12 mln złotych (poprzednia propozycja to 10 mln zł).
Oznacza to, że warunki przekazane w październiku ubiegłego roku pracownikom w indywidualnych umowach wejdą w życie 1 lutego br. gdyż zostały zaakceptowane przez  wszystkich pracowników, za wyjątkiem 1 osoby. Ponadto przez postawę Związków Zawodowych Zarząd stracił możliwość wypłaty rekompensat z tytułu deputatu węglowego dla ponad 500 emerytów i rencistów. Dlatego stanowisko Związków Zawodowych budzi poważne wątpliwości co do ich prawdziwych intencji, bowiem takie postępowanie wyraźnie wskazuje, że sprawy i dobro pracowników Spółki nie są celem działań prowadzonych przez Organizacje Związkowe, a wręcz działają na ich szkodę.
Dodajmy, że miesięczne średnie wynagrodzenie w Solino wynosi 5,9 tys. zł bez płac Zarządu i jest dwukrotnie wyższe niż średnia płaca w Inowrocławiu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN