Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oświadczenie-Zarządu

22-01-2015  Aktualności

Pragniemy poinformować, że zorganizowany wczoraj, po godzinach pracy, przez część pracowników pobyt na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli, nie stanowi strajku ani innej akcji protestacyjnej organizowanej zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami prawa. Ze względu również na bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów oraz prowadzenia normalnej działalności na terenie Solino jest on niezgodny także z wewnętrznymi przepisami Spółki, w szczególności Instrukcją o ruchu osobowym i pojazdów i Regulaminem Pracy.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN