Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pracownicy Solino apelują do związkowców o zakończenie protestu

03-12-2014  Aktualności

Ponad 70 osób podpisało się pod apelem do Związków Zawodowych o zakończenie protestu i niezwłoczne przystąpienie do rozmów z Zarządem Spółki.
Pracownicy przekazali na ręce Przewodniczących trzech Organizacji Związkowych pismo, w którym wyrazili swoje stanowisko na temat prowadzonego protestu, prosząc o jego szybkie zakończenie i podjęcie  rozmów z Zarządem Spółki.  To jedyna droga do zawarcia porozumienia, które umożliwi wypłatę rekompensat z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i deputatów węglowych dla emerytów i rencistów  do końca 2014 roku.
Zarząd Spółki przedstawił Organizacjom Związkowym propozycję wykupu świadczeń zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a kwota, którą średnio mógłby otrzymać każdy pracownik to 22 tys. zł. Związki Zawodowe jak dotąd nie podjęły jednak rozmów.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN