Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rada Nadzorcza Solino S.A. powołała Zarząd na kolejną kadencję

08-05-2014  Aktualności

Rada Nadzorcza Solino po raz kolejny powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Dariuszowi Kusiakowi, pełniącemu tę funkcję od 2009 roku. Nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu wczorajszym po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
W skład Zarządu powołanego na następną kadencję weszli także: Krzysztof Augustyniak – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych i Grażyna Tomala – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Decyzję Rady odbieramy jako dowód zaufania i wsparcia podejmowanych przez nas decyzji. Jestem przekonany, że kontynuacja w zarządzaniu Spółką pozwoli na konsekwentną realizację wyznaczonych celów oraz wdrażanie kolejnych etapów strategii rozwoju naszej Firmy – powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN