Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Renomowane instytuty badawcze potwierdziły pełną sprawność magazynów ropy i paliw w Solino S A

21-01-2015  Aktualności

Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w Górze został wykonany zgodnie z założeniami projektowymi i spełnia wszystkie obowiązujące wymogi techniczno-formalno-prawne, co jednoznacznie potwierdziły analizy eksperckie.
 
Od dawna powtarzaliśmy, że magazyny w Solino są w pełni sprawne, bezpieczne i przyjazne  dla środowiska naturalnego. Dzisiaj potwierdzają to także niezależne, profesjonalne jednostki badawcze – podkreśla Dariusz Kusiak, Prezes Solino S.A.
Dwa niezależne podmioty przeprowadziły badania, w których poddały analizie funkcjonowanie Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze w świetle założeń projektowych i obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonalności i operacyjności pracy Magazynu.
Badania przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” Sp. z o.o. z Krakowa wykazały, że Solino dysponuje również potencjałem i posiada możliwości, które po odpowiednim dostosowaniu infrastruktury umożliwią wytłaczanie ropy i paliw w czasie przewidzianym w znowelizowanej ustawie o zapasach ropy i paliw. W tej sprawie trwają także uzgodnienia w sprawie dostosowania rurociągów przesyłowych z ich właścicielem, przedsiębiorstwem PERN S.A.
Znowelizowana w maju ustawa o zapasach ropy i paliw wprowadza normy co do wydajności wytłaczania zmagazynowanych mediów i dla bezzbiornikowych magazynów. Według nowych regulacji infrastruktura logistyczna będzie musiała spełnić od 1 stycznia 2018 roku wymagania techniczne pozwalające na wytłoczenie rezerw paliw w ciągu 90 dni, a ropy naftowej w ciągu 150 dni. Od początku 2024 r wymagania zostaną zaostrzone i również ropa naftowa będzie musiała być wytłoczona w ciągu 90 dni.
Analizy pokazują także, że funkcjonowanie Magazynu nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN