Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Spotkanie Fundacji "Polska Sól"

11-09-2009  Aktualności

​W dniu 11 września 2009 r. odbyło się spotkanie Rady Fundatorów Fundacji „Polska Sól”, która obradowała na Wydziale Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze.
 
Bogata tematyka spotkania została zdominowana oceną sytuacji w polskiej branży solnej, dokonanej w oparciu o przygotowany przez Zarząd Fundacji bilans solny w Polsce za 2008 r. oraz raport na temat sytuacji polskiego rynku solnego w latach 2004 – 2008.
 
Zwrócono uwagę na duże uzależnienie wielkości produkcji soli od warunków pogodowych , a także na naturalny podział rynku wynikający z rodzaju używanej do produkcji soli.
 
Zastanawiano się nad ewentualnymi skutkami rosnącego importu soli, cieszącego się coraz większą popularnością. Uczestnicy spotkania podkreślili fakt, iż w Polsce brak  jest silnego organu centralnego, który, w oparciu o prace naukowców i doświadczenie zawodowe kadry technicznej, nadzorowałby i koordynowałby poczynania branży solnej.
 
Rada Fundatorów Fundacji widzi zasadność większej integracji firm związanych z branżą solną, a służyć mają temu planowane spotkania integracyjne.
  
Fundacja „Polska Sól” została powołana do życia w 2004 r. z inicjatywy firm reprezentujących polskich producentów soli, czyli: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A., Zakład Odsalania „Dębieńsko” sp. z o.o., KGHM „Metraco” S.A. oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
 
Głównym celem utworzenia Fundacji było założenie organizacji, która prezentowałaby wspólne stanowisko polskich producentów soli, obserwowała i analizowała zmiany zachodzące w przemyśle solnym, a także dokonywała oceny polskiego rynku solnego. Fundacja jest organizacją otwartą działającą w oparciu o statut i regulamin Rady Fundatorów. Pracami Fundacji kieruje Zarząd, a nadzór merytoryczny sprawuje Rada Fundatorów składająca się z przedstawicieli firm wchodzących w skład Fundacji.

polskasol.jpg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN