Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko SOLINO SA w sprawie reportażu wyemitowanego przez TVP Bydgoszcz

10-10-2008  Aktualności

​Inowrocław, 10 października 2008 roku
 

Szanowna Pani
Maria Sikorska
 Dziennikarka TVP Bydgoszcz
 
Dw.
 
Szanowna Pani
 Maria Kudroń
 Dyrektor Oddziału
 TVP Bydgoszcz
 
Szanowna Pani
 Jolanta Kuligowska – Roszak
 Kierownik Działu Informacji
 TVP Bydgoszcz
 

Stanowisko SOLINO SA
 
Dotyczy: reportażu wyemitowanego na antenie TVP Bydgoszcz w dniu 9 października 2008 roku o godz. 18.00.
 

W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu wczorajszym, na antenie TVP Bydgoszcz, materiału dotyczącego magazynów ropy znajdujących się pod Inowrocławiem, Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO SA zaznaczają, że we wspomnianym reportażu znalazły się stwierdzenia nieprawdziwe i nie mające pokrycia w faktach, co było wynikiem braku dziennikarskiej rzetelności i obiektywizmu.
 
Spółka nie miała możliwości odniesienia się do stawianych bardzo poważnych zarzutów dotyczących rzekomej niemożności wypompowania strategicznych zapasów ropy zgromadzonych w kawernach SOLINO SA, ponieważ zostaliśmy wprowadzeni w błąd co do tematu całego reportażu.
 
Poinformowano nas, że dotyczy on jedynie przeprowadzanej przez NIK kontroli i poproszono o udzielenie informacji na jakim etapie się ona znajduje. Jednocześnie nie dano Spółce możliwości odniesienia się do zarzutów padających w reportażu, a dotyczących rzekomego braku możliwości wytłaczania ropy w przypadku sytuacji kryzysowej. W wyniku tak skonstruowanego reportażu padały nieprawdziwe stwierdzenia, które  nie mają pokrycia w faktach i wprowadzają w błąd widzów, dodatkowo szkodząc interesowi i bezpieczeństwu energetycznemu Polski.
 
Z całą stanowczością podkreślamy, że z magazynów ropy i paliw w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO SA możliwe jest wydobywanie zgromadzonych w nich zapasów. Zasady funkcjonowania Poziemnego Magazynu Ropy i Paliw są zgodne z przyjętymi założeniami projektowymi. Zgodnie z tymi założeniami wielkość szarż limitowana jest ilością solanki znajdującej się w zbiorniku manewrowym.
Problemem jest jednorazowe dostarczenie dużej ilości solanki, która pozwoliłaby na wytłaczanie ropy w jednej szarży bez jednoczesnego ograniczenia dostarczania jej klientom zewnętrznym IKS SOLINO SA. W sytuacji nadzwyczajnej ograniczenie ilości solanki sprzedawanej na zewnątrz byłoby oczywiste.
 
W konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, PKN ORLEN SA opracował nowy plan inwestycyjny dla IKS SOLINO SA, którego głównym celem jest zwiększenie ilości produkowanej solanki (służącej do wydobywania ropy i paliw z magazynu) oraz zwiększenie tempa wytłaczania. Zakończenie tych inwestycji planowane jest na koniec 2010 roku, a ich koszt - decyzją PKN ORLEN SA - ma wynieść 50 milionów złotych.
 
Podkreślić trzeba, że wymowa całego reportażu była nastawiona na wzbudzenie sensacji i  narusza nie tylko dobre imię Spółki, ale godzi w interesy strategiczne, dobro, a przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne Polski (dodatkowo poprzez wypowiedź osoby, która nie jest pracownikiem Spółki i nigdy nie miała bezpośredniej styczności z podziemnym magazynowaniem oraz górniczą działalnością otworową) przy braku możliwości ustosunkowania się Spółki do padających w treści reportażu zarzutów, które są nieprawdziwe i nie mają pokrycia w faktach.
 
 
 
Z poważaniem,
 
Remigiusz Paszkiewicz
 p.o. Prezesa Zarządu - Dyrektor Naczelny
IKS SOLINO SA
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN