Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia "Dla Orłów" wręczone

25-10-2016  Aktualności

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wręczyła stypendia naukowe dzieciom pracowników PKN ORLEN i dziewięciu Spółek GK. To już druga edycja programu stypendialnego „Dla Orłów”, który powstał z myślą o szczególnie uzdolnionych dzieciach byłych i obecnych pracowników, uczęszczających do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala wręczenia aktów stypendialnych odbyła się 20 października w Domu Technika w Płocku.
Pierwsza edycja programu „Dla Orłów”, adresowana była wyłącznie do dzieci pracowników PKN ORLEN i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też do II edycji Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” postanowiła zaprosić Spółki należące do GRUPY ORLEN. Decyzję na „tak” podjęło aż dziesięć Spółek i grono beneficjentów projektu rozszerzyło się. Do programu przystąpiły spółki: Solino S.A., ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium, ORLEN Upstream, ORLEN CUK, ORLEN KolTrans, ORLEN Paliwa, ANWIL oraz ORLEN Paliwa. Szansę na stypendium mieli uczniowie, którzy osiągnęli średnią co najmniej na poziomie 4,7. Dodatkowo premiowane w procesie rekrutacji były również osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne oraz udokumentowane zaangażowanie społeczne. Warunkiem koniecznym było również przygotowanie w formularzu aplikacyjnym opisu działalności lokalnej organizacji pozarządowej. W tym roku do programu „Dla Orłów” wpłynęło 120 zgłoszeń z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu Spółek, Fundacja przyznać mogła aż 94 stypendia. Akty stypendialne wręczyli uczniom Prezes Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN oraz Prezesi i Członkowie Zarządów Spółek uczestniczących w programie.
- Wiem, że niełatwo jest uzyskać tak wysokie oceny, jednocześnie realizując swoje pasje sportowe, artystyczne czy naukowe, a ponadto udzielać się jako wolontariusz. Wymaga to niezwykłej dyscypliny i wytrwałości, a i niekiedy mocnego dopingu ze strony opiekunów, rodziców, nauczycieli. Cieszę się, że pomimo tego, że macie wiele pokus, łatwych i prostych dróg w młodzieńczym codziennym życiu - to jednak, potraficie wytrwać w osiąganiu celów. Celów, które dla wielu innych waszych kolegów i koleżanek są nieosiągalne, bo wymagają samodyscypliny, odpowiedzialności i chęci… do pracy. Wam ta trudna sztuka znakomicie się udaje. - mówił na gali wręczenia stypendiów Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. Słowa uznania Prezes Kochalski skierował również do rodziców stypendystów, dziękując im za trud włożony w edukację i wychowanie swoich dzieci. Wychowaliście swoje dzieci na odpowiedzialnych i przyzwoitych ludzi. – powiedział.
Zwieńczeniem gali był występ warszawskiej grupy teatru improwizowanego Klancyk. Teatr improwizowany to forma, w której aktorzy grają bez scenariusza a dialogi i akcję tworzą  w trakcie występu. Podczas gali teatr przedstawił spektakl Longplay, czyli długą formę improwizowaną. Inspiracją do spektaklu były hasła wymyślone przez publiczność.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN