Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.

21-05-2011  Aktualności

Podczas piątkowych obrad Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.

Akcjonariusze przyjęli przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2010 r. Ubiegły rok IKS SOLINO zamknęło zyskiem netto w wysokości 12 063 532,73 zł. Zysk ten zostanie podzielony w następujący sposób: 138.000,00 zł zasili Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 11 925 532,73 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.
 

Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu IKS SOLINO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku. Absolutorium uzyskali:  Dariusz Kusiak, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Celina Olszewska, Krzysztof Augustyniak i Daniel Stachiewicz – Członkowie Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN