Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie SOLINO SA

24-06-2009  Aktualności

​W dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podsumowujące rok obrotowy 2008. 
 
Zgodnie z porządkiem obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki.
SOLINO S.A. zamknęło rok 2008 zyskiem netto w wysokości 14 849 178,82 zł zł i zdecydowało, że zostanie on podzielony w następujący sposób: 133.000,00 zł zasili Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 14 716 178,82 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło również absolutorium Członkom Zarządu IKS SOLINO SA z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. Absolutorium udzielono Dariuszowi Nowalińskiemu, Mirosławowi Osieckiemu i Remigiuszowi Paszkiewiczowi, którzy kolejno sprawowali obowiązki na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz Celinie Olszewskiej – Członkowi Zarządu.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN