Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w akcjonariacie Spółki

07-09-2012  Aktualności

W następstwie prowadzonego przymusowego wykupu akcji, w dniu 3 września 2012 r. PKN ORLEN uzyskał 100% udział w kapitale zakładowym Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.
Właściciele akcji, które nie zostały złożone do wykupu przymusowego i podlegały unieważnieniu, proszeni są o kontakt z Działem Obsługi Władz Spółki Solino S.A. w celu rozliczenia należności przysługujących im zgodnie z warunkami wykupu akcji.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN