Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu

15-10-2013  Aktualności

Rada Nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., podjęła decyzję o powołaniu z dniem 14 października bieżącego roku Grażyny Tomali na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Spółki, która zastąpi na tym stanowisku Leszka Borowca.
Grażyna Tomala jest absolwentem Akademii Ekonomicznej oraz studiów podyplomowych na SGH z zakresu Zarządzania Wartością Firmy. W latach 2005-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. i ORLEN PetroTank Sp. z o.o., oraz do dnia dzisiejszego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w Orlen Paliwa Sp. z o.o. Pracowała także w PKN ORLEN w latach 1995-2005, m.in jako Dyrektor ds. Ekonomicznych.
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dziękują Panu Leszkowi Borowcowi za dotychczasową pracę i zaangażowanie w rozwój Spółki.
W efekcie wprowadzonych zmian Zarząd Spółki Solino będzie pracował w następującym składzie:
- Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
- Grażyna Tomala, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych
- Krzysztof Augustyniak, Członek Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych

 
 
 

Marki Grupy ORLEN