Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Związki Zawodowe w Solino nie chcą porozumienia

10-11-2014  Aktualności

Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 7 listopada  z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,  reprezentantów Ministerstwa Gospodarki oraz PKN ORLEN, przedstawiciele związków zawodowych Solino nie podjęli rozmów na temat propozycji przedstawionych przez Zarząd firmy. Wstępna oferta rekompensat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mogłyby wynieść średnio 22 tys. na osobę oraz wykupu świadczeń dla emerytów i rencistów w przedziale 6-12 tys. zł została zlekceważona przez stronę związkową.  Taka postawa liderów związkowych świadczy o dążeniu do eskalacji konfliktu, a nie jego rozwiązania.
Zarząd Solino apeluje po raz kolejny, by liderzy związkowi nie przedkładali osobistych oczekiwań finansowych (tj. utrzymania dodatków dla przewodniczących związków w wysokości 3 tys. zł miesięcznie) oraz ambicjonalnych (przywrócenie Jerzego Gawędy do Rady Nadzorczej Spółki) nad stan zdrowia protestujących oraz interes ogółu pracowników i przystąpili niezwłocznie do rozmów.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN