Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

10-06-2016  Aktualności

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solino S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz Solino – PKN ORLEN przyjął przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r. Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Solino z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. Absolutorium uzyskali: Dariusz Kusiak oraz Krzysztof Augustyniak, Paweł Ogrodnik i Grażyna Tomala oraz wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Solino S.A.
Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Nadzorczej, która będzie działała w niezmienionym składzie:
Andrzej Raszewski -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dorota Jamiołkowska - Członek Rady Nadzorczej
Roman Pachla – Członek Rady Nadzorczej
Anna Lewandowska - Romanowska - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Łagowski - Członek  Rady Nadzorczej
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN