Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

19-06-2012  

Podczas poniedziałkowych obrad Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.

Akcjonariusze przyjęli przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 201
1 r. Ubiegły rok Solino S.A. zamknęło zyskiem netto w wysokości 17 315 005,62 zł. Zysk ten zostanie podzielony w następujący sposób: 138.000,00 zł zasili Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 17 177 005,62 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.
 
Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu S
olino S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. Absolutorium uzyskali:  Dariusz Kusiak, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Leszek Borowiec, Krzysztof Augustyniak i Daniel Stachiewicz – Członkowie Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN