Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rusza program pilotażowy składowania benzyn w Solino

23-11-2015  Aktualności

 
W listopadzie ruszy w Solino program pilotażowy testujący długoterminowe magazynowanie benzyn w kawernach solnych. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie najlepszych parametrów technicznych do przechowywania dużych wolumenów benzyn, w najbardziej ekonomicznych i neutralnych środowiskowo warunkach.  
 
Najlepsze międzynarodowe praktyki oraz własne prace badawcze przeprowadzone przez Koncern przy pomocy krajowego Instytutu Badawczego potwierdziły, że magazynowanie benzyny w kawernach jest bezpieczne zarówno z geologicznego, środowiskowego i technologicznego punktu widzenia.
 
- Uważnie obserwujemy rozwiązania logistyczne na innych rynkach i czerpiemy z ich najlepszych praktyk oraz doświadczeń, opracowując przy pomocy krajowych instytucji badawczych adekwatne dla naszych potrzeb metodologie. To jedna z kategorii innowacji, które służą zarówno rozwojowi spółki Solino, podnoszeniu konkurencyjności naszej Grupy Kapitałowej, jak też wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa energetycznego. – podkreślił Piotr Gorzeński, Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki PKN ORLEN.
 
Właściwe przeprowadzenie dalszych działań projektowych, wymaga wykonania próby przemysłowej w SOLINO. Celem próby przemysłowej jest wdrożenie systemu monitorowania jakości benzyny składowanej w kawernie solnej. Zatłoczenie wytypowanej kawerny, obejmie łącznie sześć partii benzyny. Tłoczenia pierwszych dwóch partii planowane jest w listopadzie bieżącego roku, dwie kolejne partie w grudniu, i ostatnie dwie – w styczniu 2016 roku.
 
W kawernach składowana będzie dedykowana formuła technologiczna benzyny bazowej 95 przeznaczona do długoterminowego magazynowania w kawernach, która poddawana będzie bieżącej kontroli parametrów jakościowych. Na opracowany system monitorowania jakości benzyny składa się lista wytypowanych parametrów fizykochemicznych kontrolowanych w równych odstępach czasu. 
 
Magazynowanie ropy i paliw w kawernach to standard światowy - podobne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji. Ten sposób magazynowania uznawany jest za najtańszy i najbezpieczniejszy dla dużych wolumenów.  Naturalne warunki panujące w kawernach solnych są  gwarancją zachowania pierwotnej jakości magazynowanej ropy naftowej i paliw, nawet po długoterminowym magazynowaniu. Natomiast przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania praktycznie eliminują zagrożenia dla środowiska naturalnego.
 
Podziemnymi kawernami Grupy Kapitałowej ORLEN operacyjnie zarządza spółka SOLINO gdzie od  ponad 10 lat w kawernach solnych  magazynowane są zapasy strategiczne ropy naftowej, oleju napędowego oraz oleju grzewczego. W powstałym w wyniku adaptacji wyeksploatowanych komór otworowej kopalni soli podziemnym magazynie ropy i paliw w Górze aktualnie znajduje się 7 kawern na ropę naftową i 5 na paliwa, pozwalających na zmagazynowanie ok. 6 mln m3 surowca i produktów.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN