Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. współorganizatorem XVI Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”.

19-10-2011  Aktualności

​W dniach 13-14 paŸdziernika 2011 w Toruniu odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum  Solne „Quo Vadis Sal”. W tym roku, pracownicy naszej Firmy nie tylko brali udział w Konferencji, ale również  znaczšco wspomogli Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w przygotowaniu Sympozjum.
 
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było Magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych teraŸniejszoœć i przyszłoœć górnictwa solnego. W trakcie sesji referatowych uczestnicy konferencji skupiali się min. na poeksploatacyjnym wykorzystaniu wyrobisk solnych, a także na potrzebach w zakresie podziemnego magazynowania i składowania w złożach soli. Sporo uwagi poœwięcono projektowaniu, budowie i eksploatacji kawern solnych. Jednym z bloków tematycznych były także prace geologiczno-miernicze w złożach solnych i kopalniach soli.
 
Patronat nad konferencjš objšł Wicepremier, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak. Sympozjum zgromadziło przedstawicieli ponad 50 przedsiębiorstw i instytutów naukowych zajmujšcych się tematykš zarówno górnictwa solnego, jak również przedstawicieli branży energetycznej zarówno z Polski, jak i z wielu innych krajów Europy. Byli to m.in. PKN ORLEN S.A., KGHM Polska MiedŸ S.A., Hydro Nafta Sp. z o.o. Investgas S.A., CFT Polska Sp. z o.o., Chemkop Sp. z o.o., Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. PRWiG Sp. z o.o. Sandvik Polska Sp. z o.o.

DSC_0011.jpg
DSC_0012.jpg
DSC_0029.jpg
DSC_0030.jpg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN