Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Sól drogowa (przemysłowa)
Sól drogowa Solino
Skład surowcowy: ​NaCl - chlorek sodu
Przeznaczenie: Sól przemysłowa służy do procesów w sektorze przemysłowym, zimowe utrzymanie dróg

Sól drogowa - parametry

Właściwości
Jednostka
Wymagania ZN-ANWIL SA-12:2009
Typowe
własności
barwa
-
biała do szarej
biała
chlorek sodu NaCl
%
min. 96,0
97,30
H2O w 105oC
%
mokra - maks. 2,5
sucha - maks. 0,5
2,0
0,06
pH 1% roztworu wodnego
-
5-9
7,6
siarczany
%
      maks. 4,0
1,3
substancja przeciwzbrylająca E 536
mg/kg
7-30
14,6
 
 
Dz.U.2009/91/740
 
 dopuszczalna odchyłka od deklarowanej masy netto a'50 kg
g -500 -

Sól drogowa - opakowania

  • worki foliowe a’ 25 kg, układane na palecie Euro, 8 warstw po 5 opakowań (1000 kg),
  • worki papierowe wentylowe a’ 50 kg, układane na palecie Euro, 7 warstw po 3 opakowania (1050 kg),
  • worki foliowe otwarte a’ 50 kg, układane na palecie Euro, 7 warstw po 3 opakowania (1050 kg),
  • opakowania typu Big Bag (1000 kg), układane na palecie Euro,
  • boki ładunku na palecie zabezpieczane są folią stretch, góra polietylenowym kapturem,
  • pomiędzy dolną warstwą worków a paletą stosuje się przekładkę polietylenową lub papierową.

Sól drogowa - przechowywanie

  • pomieszczenia magazynowe powinny być czyste, suche i bez obcych zapachów.

Inne wymagania klienta

  • opakowania klienta,
  • inna masa towaru na palecie,
  • inne uzgodnione z klientem. 

Dystrybucja


Sól przemysłowa przewożona jest w samochodach lub kontenerach. Środki transportu soli są czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Wydanie soli przemysłowej z magazynu odbywa się po uprzednim sprawdzeniu jakości soli i akceptacji warunków dalszej dystrybucji.
 
 

Marki Grupy ORLEN