Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia
Idea utworzenia orkiestry górniczej zrodziła się w 1968 roku, kiedy to ówczesny dyrektor Kopalni Kazimierz Orzechowski stwierdził, iż warto by stworzyć orkiestrę dla uświetnienia jej obecnością ważnych uroczystości w Firmie i regionie.
 
 
Jak wspomina kierownik orkiestry - Zbigniew Raczkowski -, w początkowych pracach organizacyjnych zaangażowani byli m.in. Leon Lewandowski oraz doświadczeni muzycy z orkiestry 59 pułku piechoty Jan Kruczyński, Marceli Wojciechowski i Bolesław Włóczyński. Po zakupieniu instrumentów muzycznych rozpoczęto nabór do orkiestry wśród pracowników Kopalni oraz przez ogłoszenie w lokalnej prasie.
 
 
Pierwsza generalna próba orkiestry, od której liczy się historyczna data powołania orkiestry górniczej Inowrocławskich Kopalni Soli, odbyła się 20 października 1968 roku na terenie Warzelni Soli przy ul. Pakoskiej 7 i wzięło w niej udział trzydziestu muzyków.
 
 
Pierwszy publiczny występ orkiestry to udział w obchodach święta 1 Maja 1969 roku. We wspomnieniach najstarszych członków orkiestry oraz pracowników Kopalni ten pierwszy występ wywołał silne, do dziś niezapomniane wrażenie.
Wielu świadków tego wydarzenia jednoznacznie stwierdziło, że orkiestra zaprezentowała się doskonale we wspaniałych górniczych mundurach z czerwonymi pióropuszami na czako.
 
 
W dalszych latach twórcy orkiestry kontynuowali intensywne doszkalanie jej członków oraz poszerzali repertuar tak, by móc uczestniczyć w imprezach ogólnopolskich. Od 1973 roku orkiestra bierze udział w przeglądach orkiestr dętych i festiwalach (m.in. w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych przez Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych, w Przeglądzie Zespołów Artystycznych i Orkiestr Dętych w cyklu "Dni Solnych" we Wrocławiu) uzyskując dyplomy i wyróżnienia, jak również koncertuje z okazji ważnych uroczystości w regionie i kraju.
 
 
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych orkiestra zanotowała liczne sukcesy:
 
 
 • 1980 rok – III miejsce w przeglądzie orkiestr dętych w Kłodawie,
 • 1986 rok – II miejsce w przeglądzie orkiestr dętych w Świeciu n/Wisłą,
 • 1987 rok – specjalne wyróżnienie na Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świeciu n/Wisłą,
 • 1988 rok – II miejsce w Przeglądzie Górniczych Orkiestr Dętych w Bochni,
 • 1991 rok – I miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego,
 • 1994 rok – II miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego,
 • 1995 rok – II miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego,
 • 1996 rok – III miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego,
 • 1997 rok – II miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego w Barcinie,
W latach 1998 – 2005 orkiestra uczestniczyła w konkursach Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Bydgoskiego zdobywając najczęściej II i III miejsce, a także brała udział w różnych festiwalach ogólnopolskich. Swoją obecnością uświetniała też coroczne obchody górniczego święta – Barbórki oraz obchody licznych świąt i uroczystości państwowych i kościelnych w regionie.
 
 
Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii orkiestry był występ w 1999 roku podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy.
 
 
Od 1968 roku kapelmistrzami orkiestry byli:
 
 
 • Jan Kruczyński - w latach 1968 – 1975
 • Jerzy Rowicki - w latach 1975 – 1978
 • Stefan Kowalski - w latach 1978 – 1986
 • Marian Mosakowski - w latach 1986 – 1987
 • Robert Jęczmień - w latach 1988 – 1989
 • Józef Pieczka - w latach 1989 – 2003
Kapelmistrzem Orkiestry od 1 marca 2003 roku jest Leszek Witek, z którym współpracuje instruktor: Johan Jurgen Uwe. Kierownikiem orkiestry i zarazem pełniącym funkcję prezesa od początku istnienia do chwili obecnej jest Zbigniew Raczkowski. Orkiestra liczy 40 członków i koncertuje średnio 54 razy w roku.
 
 

Marki Grupy ORLEN