Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Struktura akcjonariatu
 
Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
PKN ORLEN SA  100 %
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN