Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Paweł Majewski

Prezes Zarządu

Paweł Majewski.jpgAbsolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W administracji realizował szereg projektów, głównie informatycznych. Odpowiadał za nadzór nad Centrum Personalizacji Dokumentów i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Wcześniej wieloletni dziennikarz „Rzeczpospolitej”.​​Beata Kalinowska

​Członek Zarządu 

Beata Kalinowska.jpgInżynier, menadżer. Absolwentka studiów przyrodniczo-technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz administracji na wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa  w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Integrowaną Produkcję Roślinną w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, a także  Ochronę Zagrożonych Gatunków Ptaków  i Siedlisk Przyrodniczych w Programach Rolnośrodowiskowych, Oceny Oddziaływania na Środowisko realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach 2008-2011 była członkiem rady nadzorczej w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce, a od 19-04-2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Od 2016 jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego obejmującego obszar województwa mazowieckiego, posiadającego 37 oddziałów terenowych po jednym dla każdego powiatu kierowała zespołem liczącym ponad 1300 pracowników.

Beata Kalinowska posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem i w zarządzaniu projektami. Jest ekspertem przyrodniczym.​

 
​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN