Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Janusz Radomski

Prezes Zarządu


DSC_0835-pa (1).jpgJanusz Radomski ukończył studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w 1993 roku. Jest absolwentem kierunku Strategic Policy Planning na Uniwersytecie Queens    w Kanadzie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W latach 1997-2007 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego w tym PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A. i Gaz System S.A..
W latach 2008 – 2016 zajmował kluczowe stanowiska kolejno w CP Energia S.A. (obecnie DUON S.A.), Gazpartner Sp. z o.o., Energia Mazury Sp. z o.o. oraz PGNiG Technologie S.A. Do 8 stycznia 2017 r. pełnił zaś funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o. oraz Biura Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (w ramach COBRABiD). Od maja 2017 roku do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Upstream.
Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, jak również rozległą ekspertyzę w zakresie nadzoru przedsiębiorstw. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E, gaz – eksploatacja, grupa 3 oraz świadectwo kwalifikacyjne D, gaz - dozorowe, grupa 3. Przez blisko 20 lat zasiadał w radach nadzorczych łącznie 9 spółek

Krzysztof Majka

​Członek Zarządu 

cv.jpgDoświadczony manager w zakresie sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami oraz budowania widoczności marki. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Profesjonalnej Szkole Biznesu w Krakowie. Od ponad 20 lat związany był z Spółką TELE-FONIKA KABLE S.A. , w której pełnił funkcję Specjalisty ds. sprzedaży i marketingu, od roku 2005 Zastępcy Dyrektora Sprzedaży Biura Rynku Krajowego, a od roku 2014 Dyrektora ds. sprzedaży gdzie odpowiadał za sprzedaż w sektorze wydobywczym – górnictwo Polska. Od Lutego 2021r. Członek Zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.

Wiesław Biernacki.jpgWiesław Biernacki jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Obok kompetencji zarządczych legitymuje się praktyczną wiedzą zawodową i posiada potwierdzenie kwalifikacji do pracy na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego   w specjalnościach: wydobycia ropy i gazu ziemnego; podziemnego magazynowania gazu ziemnego; podziemnego magazynowania odpadów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami; robotach wydobywczych otworami wiertniczymi kopalin innych niż węglowodory.

Ukończył studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu w Przemyśle Gazowniczym i Naftowym. Posiada tytuł MBA (Collegium Humanum) oraz studia podyplomowe z zakresu  Logistyki Transportu (Politechnika Śląska w Katowicach), Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie) oraz BHP (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie).


W latach 1990 – 2016 związany był z PGNiG S.A. Oddziałem w Sanoku, gdzie pełnił funkcje m.in. Kierownika Działu Koordynacji i Dyspozycji Transportem, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Górniczych. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Kierownika Działu BHP i P.poż  w Centrali Spółki PGNiG S.A. w Warszawie. W latach 2018 – 2020 pracował w Spółce Orlen UPSTREAM Sp. z o.o. pełniąc w niej funkcję Dyrektora Pionu Strategii a od października 2018r. Dyrektora Pionu Wydobycia, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego OU. W styczniu 2021r. został powołany na Członka Zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.


 
​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN