Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy Zarządzania
​Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. to firma z wieloletnią tradycją i uznaniem na rynku.  Jakość dla naszej firmy jest sprawą najważniejszą. Cenimy sobie zadowolenie obecnych, jak i przyszłych Klientów. Odzwierciedleniem działań jakościowych jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001. Zakres systemu jest szczególnie ukierunkowany na produkcję solanki przemysłowej, konfekcjonowanie soli oraz podziemne magazynowanie ropy i paliw. Wieloletnia praktyka wskazuje, że znacznie wzrosła jakość naszych wyrobów. Dzięki zaangażowaniu naszej załogi, w kształtowaniu jakości, osiągamy wyznaczone cele, a to przekłada się na zadowolenie naszych Klientów.

Środowisko naturalne, to dla naszej firmy również zagadnienie bardzo cenione i uświadomione. Spełniając wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska oraz wprowadzając nowoczesne technologie firma przyczyniła się do znacznej poprawy otaczającego nas środowiska poprzez redukcję odpadów, kosztów energii oraz opłat korzystania ze środowiska. Potwierdzeniem jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 i utrzymanie Certyfikatu, potwierdzającego zgodność działań z wymaganiami tej normy. Skuteczne zarządzanie środowiskowe osiągamy poprzez profesjonalne szkolenia, które ułatwiają zidentyfikowanie zagrożeń i szybką reakcję na awarie oraz wzrost świadomości ekologicznej. Mając na uwadze dobro naszych Klientów nie możemy dopuścić do jakichkolwiek zaniedbań w tym zakresie, dlatego aspekty środowiskowe są na bieżąco monitorowane. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie na rzecz ochrony środowiska oraz spełnienie wymagań społeczno-ekonomicznych. 

W Solino S.A. obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg standardu Food Safety System Certyfication 22000. Głównym zadaniem Systemu jest eliminacja zagrożeń dla zdrowia Konsumenta. Jest to narzędzie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konfekcjonowanej przez Spółkę soli spożywczej. Przyznanie Certyfikatu potwierdza, że proces konfekcjonowania soli i procedury związane z jakością i bezpieczeństwem żywności są pod pełną kontrolą.
Głównym celem wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania BHP jest skuteczne wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego. W swojej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółka deklaruje dążenie do stałej poprawy stanu bhp, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-N 45001.
Wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ma zapewnić Spółce właściwy poziom ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, utratą, zniszczeniem lub zatajeniem informacji. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001.
 
Funkcjonujące w Firmie systemy znacznie usprawniły jej organizację i zarządzanie. 


Solino S.A. mając świadomość potrzeby globalnej poprawy stanu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, przystąpiły do międzynarodowego Programu "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care) i otrzymały Świadectwo Realizatora Programu.
  
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., jako jedni z partnerów biznesowych firmy Nestlé, postępują zgodnie z Kodeksem Dostawców Nestlé.
 


 
 

Marki Grupy ORLEN