Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo Procesowe
Czym jest bezpieczeństwo procesowe?

 

Bezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) to najogólniej cały ogół działań dotyczący całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania, konstruowania, eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontowania, modernizacji, zamykania i wycofywania z ruchu. Istotne są jednocześnie zagadnienia bezpieczeństwa prowadzenia samego procesu jak i bezpieczeństwa personelu.

Bardzo dużą uwagę przykłada się do zapobiegania pożarom, wybuchom i uwolnieniom niebezpiecznych substancji chemicznych z instalacji przemysłowych w zakładach chemicznych, rafineriach czy obiektach zajmujących się magazynowaniem produktów ropopochodnych.

Brak nadzoru w którymkolwiek aspekcie życia obiektu technologicznego może doprowadzić do niekontrolowanych sytuacji związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych do otoczenia skutkując na przykład pożarem i zniszczeniami oraz obrażeniami personelu a nawet ofiarami śmiertelnymi.

Celem zapobiegania tego typu zdarzeniom awaryjnym obiekty technologiczne wyposażone są w liczne układy zabezpieczeń i ochrony np. układy kontrolno-pomiarowe, alarmowe, blokadowe, przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe. Aby mogły spełniać swoją funkcję wymaganym jest prowadzenie okresowych kontroli i sprawdzania ich pracy.

Za bezpieczeństwo procesowe obiektów odpowiadają wszyscy pracownicy różnych branż i służb, każdy w swoim obszarze działania. Aby bezpiecznie mogły pracować instalacje muszą one być właściwie zaprojektowane, skonstruowane, eksploatowane, remontowane, utrzymywane czy modernizowane tzn. w jak najwyższych i najlepszych standardach oraz przy spełnieniu wymagań wszelkich przepisów prawnych, norm i zasad. 


 
 

Marki Grupy ORLEN