Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Załączniki do umowy
Poniżej znajdują się załączniki do pobrania:

1.         Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN – Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pdfKodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pdfCode of conduct for ORLEN Group Suppliers.pdfCode of conduct for ORLEN Group Suppliers.pdf ( obowiązuje dla postępowań zakupowych opublikowanych po 15.12.2021 r)

​2.     ​Wyciąg z Instrukcji o ruchu osobowym w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A. dla Podmiotów zewnętrznychInstrukcja o ruchu osobowym w SOLINO.pdfInstrukcja o ruchu osobowym w SOLINO. obowiązuje dla postępowań zakupowych opublikowanych od 13.09.2022 r

3.         Klauzula bezpieczeństwa – Klauzula bezpieczeństwa.pdfKlauzula bezpieczeństwa.pdf / SAFETY CLAUSE.pdfSAFETY CLAUSE.pdf

4.         Instrukcja prowadzenia nadzoru – Instrukcja prowadzenia nadzoru.pdfInstrukcja prowadzenia nadzoru.pdf / CONTROL AND SUPERVISION GUIDELINES.pdfCONTROL AND SUPERVISION GUIDELINES.pdf

5.         Ustalenia organizacyjne Stron – Ustalenia organizacyjne Stron.pdfUstalenia organizacyjne Stron.pdf / Organizational arrangements of the Parties.pdfOrganizational arrangements of the Parties.pdf

6.        Klauzula informacyjna dla członków organów prokurentów lub pełnomocników.pdfKlauzula informacyjna dla członków organów prokurentów lub pełnomocników.pdf / Klauzula informacyjna do Oferenta Wykonawcy.pdfKlauzula informacyjna do Oferenta Wykonawcy.pdf  obowiązuje dla postępowań zakupowych, opublikowanych po 27.10.2021r.​

                    7.      Klauzula antykorupcyjna – Klauzula antykorupcyjna.pdfKlauzula antykorupcyjna.pdf / Anti-corruption Clause.pdfAnti-corruption Clause.pdf

Archiwalne dokumenty:

1.    Instrukcja ruchu osób, pojazdów i materiałów - Instrukcja 1.pdfInstrukcja 1.pdf (obowiązuje do postępowań zakupowych opublikowanych przed 10 sierpnia 2021) 

          Instrukcja ruchu osób, pojazdów i materiałów –  Instrukcja.pdfInstrukcja.pdf(obowiązuje do postępowań zakupowych opublikowanych od 10 sierpnia 2021) Personnel, Vehicle and Material Traffic Policy with Annex 1 and 2 - całość wraz z aneksami.pdfPersonnel, Vehicle and Material Traffic Policy with Annex 1 and 2 - całość wraz z aneksami.pdf (valid for purchase procedures published before August 10, 2021)​ Wyciąg z Instrukcji o ruchu osobowym w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A. dla Podmiotów zewnętrznych.pdfWyciąg z Instrukcji o ruchu osobowym w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A. dla Podmiotów zewnętrznych.pdf - obowiązuje dla postępowań zakupowych opublikowanych do 12.09.2022 r. włącznie.

 2.     Klauzula informacyjna –  Klauzula informacyjna.pdfKlauzula informacyjna.pdf / PERSONAL DATA PROTECTION CLAUSE.pdfPERSONAL DATA PROTECTION CLAUSE.pdf​


                      3.  Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN (obowiązuje do postępowań zakupowych opublikowanych do 15.12.2021 r. włącznie)  – Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pdfKodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pd SUPPLIER CODE OF CONDUCT.pdfSUPPLIER CODE OF CONDUCT.pdf ​


​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN