Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Załączniki do umowy
Poniżej znajdują się załączniki do pobrania:

1.         Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN – Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pdfKodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.pd / SUPPLIER CODE OF CONDUCT.pdfSUPPLIER CODE OF CONDUCT.pdf

2.         Instrukcja ruchu osób, pojazdów i materiałów - Instrukcja 1.pdfInstrukcja 1.pdf (obowiązuje do postępowań zakupowych opublikowanych przed 10 sierpnia 2021) 

          Instrukcja ruchu osób, pojazdów i materiałów –  Instrukcja.pdfInstrukcja.pdf(obowiązuje do postępowań zakupowych opublikowanych od 10 sierpnia 2021) Personnel, Vehicle and Material Traffic Policy with Annex 1 and 2 - całość wraz z aneksami.pdfPersonnel, Vehicle and Material Traffic Policy with Annex 1 and 2 - całość wraz z aneksami.pdf (valid for purchase procedures published before August 10, 2021)

3.         Klauzula bezpieczeństwa – Klauzula bezpieczeństwa.pdfKlauzula bezpieczeństwa.pdf / SAFETY CLAUSE.pdfSAFETY CLAUSE.pdf

4.         Instrukcja prowadzenia nadzoru – Instrukcja prowadzenia nadzoru.pdfInstrukcja prowadzenia nadzoru.pdf / CONTROL AND SUPERVISION GUIDELINES.pdfCONTROL AND SUPERVISION GUIDELINES.pdf

5.         Ustalenia organizacyjne Stron – Ustalenia organizacyjne Stron.pdfUstalenia organizacyjne Stron.pdf / Organizational arrangements of the Parties.pdfOrganizational arrangements of the Parties.pdf

6.         Klauzula informacyjna –  Klauzula informacyjna.pdfKlauzula informacyjna.pdf / PERSONAL DATA PROTECTION CLAUSE.pdfPERSONAL DATA PROTECTION CLAUSE.pdf

                    7.      Klauzula antykorupcyjna – Klauzula antykorupcyjna.pdfKlauzula antykorupcyjna.pdf / Anti-corruption Clause.pdfAnti-corruption Clause.pdf​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN