Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akcje zakupowe

Dostawcy Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością informujemy, że Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. wdrożyły system e-zakupowy o nazwie CONNECT Platforma Zakupowa Grupy ORLEN.
System obejmie zakupy realizowane przez naszą spółkę i poprzez Platformę CONNECT będziemy realizować procesy zakupowe.

 

Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się na portalu CONNECT Platformy Zakupowej Grupy ORLEN. Szczegółowe informacje dotyczące działania i korzystania z systemu znajdziecie Państwo na stronie Platformy CONNECT:  https://connect.orlen.pl
Zapraszamy do rejestracji!
 

 

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. realizują zakupy związane z działalnością Spółki m.in. podstawowe i pomocnicze materiały do produkcji, części zamienne, usługi w szerokim zakresie, zadania inwestycyjne, gotowe dobra inwestycyjne, materiały eksploatacyjne, wyposażenie budynków, środki czystości, środki BHP itp.

Efektywność procesu zakupów wpływa na terminowe dostarczanie pożądanych materiałów i usług o wymaganej jakości przy optymalizacji kosztów.

Podczas wypełniania misji kierujemy się nadrzędnymi wartościami oraz zasadami zapisanymi w Kodeksie Etycznym Inowrocławskich Kopalń Soli Solino S.A. i w procedurach dotyczących zakupów. Zapewniamy, iż podczas przeprowadzania procesu zakupowego nasze relacje z kontrahentami tworzymy w oparciu o wzajemne zaufanie, stosując politykę równości wobec wszystkich potencjalnych dostawców. Dbając o interesy naszych kontrahentów, stoimy na straży informacji poufnych, uzyskanych w trakcie całego procesu zakupowego.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. cenią współpracę z dostawcami, którzy stosują dobre praktyki handlowe oraz reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej. W nawiązywaniu korzystnej i długoterminowej współpracy z dostawcami korzystamy ze znajomości rynku oraz wiedzy na temat charakteru działalności firm znajdujących się na naszych Listach Kwalifikowanych Dostawców oraz w bazie dostawców dla Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A.

W celu wyboru Dostawcy w ramach realizacji inwestycji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1 stosuje się procedurę:

wersja polska

werska angielska

 

 
 

Marki Grupy ORLEN