Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Komunikat w sprawie budowy łącznika

25-10-2018  

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A informują o zawarciu z Ciech S.A   oraz  Ciech Soda Polska S.A. porozumienia  dotyczącego uregulowania kwestii  formalnych dotyczących  infrastruktury technicznej pomiędzy Spółkami . Jednym z podstawowych zagadnień  jest konsensus  w sprawie budowy rurociągu solankowego łączącego zbiornik manewrowy w Mątwach należący do Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z Zakładem Produkcyjnym Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie. Planowana inwestycja zrealizowana zostanie przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.
W wyniku zawartego w dniu 10 października 2018r. porozumienia będzie możliwe połączenie instalacji  przesyłowych solanki Kopalni Soli i PMRiP Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny pod pełną kontrolą SOLINO S.A  
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. są strategicznym dostawcą solanki na rzecz spółki Ciech Soda Polska S.A. Dzięki rurociągowi solankowemu  tzw. „łącznikowi” będzie możliwe zaopatrywanie obydwu zakładów produkcyjnych spółki Ciech Soda Polska S.A.  w solankę z każdej z  kopalni należącej do  Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A.   Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę 2019r.  a całość prac  potrwa około roku.
Strony zobowiązały się również prowadzić rozmowy dotyczące dalszej współpracy w zakresie dostaw solanki przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.  na rzecz Ciech Soda Polska S.A., w szczególności dostaw solanki po zakończeniu obecnego kontraktu czyli po roku  2025r.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN